top of page

Fittonia albivensis    Family: Acanthaceae

Kichwa: kwica Panga; kuchi Paju;  Shuar: Jintum;  Cofan: totoa minaccoro      Wao: Tohuemopemoimo  

IMG_6527.jpeg
073 Acanthaceae Fittonia albivenis.jpeg
Acanthaceae Fittonia albivenis (1).jpeg
bottom of page