top of page

Family:  Malpighiaceae Stigmaphyllon     Wao Tededo: mamiyibo; maame  (BSZ #6) 

Photo: Tod D. Swanson

IMG_8509.jpeg

Eaten by monkeys (Gomataon  BSZ)

Malphigaceae_ Stigmaphyllon-Photo_Swanso
bottom of page